Zapraszamy lekarzy stomatologów na szkolenie z zakresu “Rozwiązywania problemów okluzyjnych za pomocą łuku twarzowego i artykulatora – praktyczne zastosowanie łuku twarzowego i praca z artykulatorem.”

Hotel Novotel Szczecin, sala konferencyjna Jaspis,  30.11.2019 r. od godziny 9.30 d0 13.30.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność wpłat – koszt: 450 zł brutto

Wpłata na konto najpóźniej do dnia 22.11.2019r. ING:  67 1050 1520 1000 0092 0315 3011 z dopiskiem SZKOLENIE

PROGRAM: 9.30-13.30 (z przerwą kawową i cateringiem)

1. Układ stomatognatyczny.
2. Zespoły układu stomatognatycznego.
3. Objawy dysfunkcji układu stomatognatycznego.
4. Procesy zanikowe w szczęce i żuchwie.
5. Podstawowe zagadnienia okluzji w stomatologii.
6. Płaszczyzny referencyjne.
7. Warunki idealnej okluzji.
8. Do czego służy łuk twarzowy?
9. Procedura zakładania łuku twarzowego – zajęcia praktyczne.
10. Przenoszenie wartości z łuku twarzowego do artykulatora.

Prowadzący:  dr hab.n.med. Ewa Sobolewska, prof. PUM

tech. dent. Jacek Zierke DENTAL SERVICE ZIERKE

Nie ma zdjęć w tej galerii.

2019-10-30T12:25:04+00:00